Dlouhodobě se věnujeme výzkumu v oblasti biomechaniky a asistivních technologií, především se zaměřením na problematiku záznamu a zpracování fyziologických a biomechanických dat. Zabýváme s také  návrhem elektronických systémů a metod určených k měření a hodnocení biomedicínských dat. Významnou oblastí našeho působení je také vývoji a testování mechatronických prvků zdravotnických pomůcek, především asistivních pomůcek. Spolupráce probíhá například s akademickými a výzkumnými pracovišti FN Motol v Praze, CIIRC ČVUT, FS ČVUT, FN v Hradci Králové, VFN v Praze, FTK UP v Olomouci, FTK UO v Brně, PřF UK, atd.

en-flag  Brief overview of some of our realizations in English is here

Kontakt :

doc. Ing. Patrik Kutilek, M.Sc., Ph.D.
Faculty of Biomedical Engineering
Czech Technical University in Prague
Sitna Sq. 3105, Kladno, Czech Republic
E-mail: kutilek@fbmi.cvut.cz.

MoCap

MoCap

Opticko-akcelerometrický systém pro sledování pohybu hlavy a ramen

Plošina s gekončíkem

Plošina s gekončíkem

Experimentální balanční plošina pro výzkum reakce živočichů

Tenzometrický systém

Tenzometrický systém

Systém pro měření sil, napětí a deformací.

Dynamická plošina

Dynamická plošina

Plošina pro studium pohybu živočichů

Scratch tester

Scratch tester

Systém pro měření praktické adheze a tvrdosti povrchů

Robotická paže

Robotická paže

Model prtotetické náhrady horní končetiny

Detail robotické paže

Detail robotické paže

Detail robotické paže se senzorickým systémem

Tenzometrický systém pro nemocniční lůžko

Tenzometrický systém pro nemocniční lůžko

Systém pro měření pohybů na lůžku.

Lukotronic

Lukotronic

Optický systém pro studium pohybu

Stabilometrické plošiny

Stabilometrické plošiny

Plošiny Nintendo pro měření stability těla

Xsens system

Xsens system

Gyro-akcelerometrický systém pro měření pohybu segmentů těla.

Top