Komerční produkty

- Zařízení pro zaznamenávání a vyhodnocování fyziologických dat,

- Zařízení pro zaznamenávání a vyhodnocování kinematiky pohybu,

- Zařízení pro zaznamenávání a vyhodnocování silových a momentových účinků,

- Mechanické částí asistivních pomůcek,

- Software pro asistivní pomůcky

Výběr konkrétních produktů:

Funkční vzorek chladící chytré ortézy s řízeným elektronickým chlazením

popis systému a návod k použití 

Funkční vzorek kompozitního balistického a protiprůpichového materiálu

popis funkčního vzorku 

Funkční vzorek vložky balistické a protiprůpichové ochrany

popis funkčního vzorku 

Funkční vzorek kamerového MoCap systému učeného pro využití v domácím prostředí pacientů umožňující diagnózu na základě záznamu pohybu v distanční rehabilitaci

popis funkčního vzorku 

Software pro kvantitativní hodnocení pohybové aktivity a účinnosti léčby umožňující distanční rehabilitaci pacienta

popis software

Top